Gondolkozásunk Istenben gyökerezik,......lelki életünk alapja a Krisztussal való együttlét.Legfőbb kötelességünk az isteni dolgokkal való törődés,......közösségünk elsősorban imádkozó közösség.

Lelkiségünk alapvetően Benedeki,...


...emellett különleges tisztelet fűz bennünket
a Szentlélekhez, továbbá Jézus Szívéhez.


Krisztus szeretete
külső apostolkodásra sürget bennünket.


Arra törekszünk,
hogy apostoli tevékenységünk elsősorban megszentelt életünk tanúságtételéből álljon.


Mindenütt segíteni akarunk,
ahol csak segíthetünk,......mindenkinek szolgálni akarunk,
akinek csak szolgálhatunk.
Mindezt az igazán irgalmas szamaritánus szellemében,...
...ki az egész emberről, tehát nemcsak a földnek, hanem Istennek emberéről is kíván gondoskodni.Valljuk ugyanis, hogy
„a legnagyobb szociális cselekedet Krisztus világosságának terjesztése”.
(Peabody)


Bővebben:


Vissza
www.szocmissz.hu
© Szociális Missziótársulat, 2011